Muntlig spørsmål fra Laila Dåvøy (KrF) til kommunal- og regionalministeren

Om hvorvidt Regjeringen står inne for innholdet i stortingsmeldingen om samhandling, der samarbeid mellom sykehus og kommuner til beste for pasientene er et av de sentrale punktene

Datert: 11.11.2009
Besvart: 11.11.2009 av kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): I dag er det slik at kommunene skyver pasienter over til sykehusene, og sykehusene skyver pasienter over til kommunene. Kristelig Folkeparti har i flere år etterlyst finansieringsordninger som gjør at pasientene får bedre behandling, dersom sykehus og kommuner samarbeider til beste for pasienten. Dette er et av de sentrale punktene i samhandlingsreformen.

Helse- og omsorgsministeren har invitert til et bredt forlik om reformen. Det var derfor overraskende lesning i Dagens Næringsliv på mandag at kommunalministeren er uenig i den stortingsmeldingen om samhandling som Regjeringen selv er en del av, og som Regjeringen la fram for knappe fem måneder siden. Det var ikke mulig å tolke det på annen måte.

Mitt spørsmål til statsråden er om Regjeringen samlet står inne for innholdet i meldingen og dermed imøteser behandlingen i Stortinget, eller om Regjeringen har tenkt å trekke meldingen tilbake.


Les hele debatten