Muntlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til kommunal- og regionalministeren

Om hvorvidt man er villig til å overstyre lokaldemokratiet fullstendig og plassere flyktninger i kommuner uten å forespørre lokalpolitikerne

Datert: 11.11.2009
Besvart: 11.11.2009 av kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete

Per-Willy Amundsen (FrP)

Spørsmål

Per-Willy Amundsen (FrP): Det var nok mange lokalpolitikere rundt omkring i det ganske land som satte kaffen i halsen denne helgen, da man fikk høre Senterpartiets frittalende representant her i Stortinget, Ola Borten Moe, uttale at han ønsket at man skulle innføre tvang i forbindelse med bosetting av flyktninger i norske kommuner.

Det er en kjent sak at når det gjelder norsk innvandringspolitikk, har denne regjeringen ikke hatt store problemer med å bruke tvang, særlig i forbindelse med opprettelse av asylmottak, uten å orientere lokaldemokratiet om eller innvie det i slike opprettelser. Nå er neste bølge kommet, i den forstand at man nå skal bosette en rekke av de flyktningene som har fått opphold under den asylpolitikken som har vært fullstendig ute av kontroll de siste årene. Og igjen vil man benytte et slikt virkemiddel – nemlig å overstyre det lokale skjønn, overstyre lokaldemokratiet, sette til side den skjønnsmessige vurderingen som lokalpolitikere gjør når det gjelder de ansvarsfulle vedtakene som treffes – når man vurderer mottak for og bosetting av flyktninger.

Mitt spørsmål til statsråden er: Er det slik at man nå fullstendig setter til side prinsippet om lokaldemokrati, at man for å – skal vi si – bøte på en manglende styring fra statens side når det gjelder norsk innvandringspolitikk generelt og norsk asylpolitikk spesielt, er villig til å sette lokaldemokratiet til side, overstyre fullstendig, og plassere flyktninger i norske kommuner uten å forespørre lokalpolitikerne?


Les hele debatten