Spørsmål ved møtets slutt fra Erna Solberg (H) til stortingspresidenten

Om å innskjerpe møteplikten for statsråder til å svare i spørretimen, og sørge for en kortere forfallsliste, med bakgrunn i at 40 pst. av spørsmålene som er stilt er utsatt pga. at statsråder ikke er til stede

Datert: 11.11.2009
Besvart: 11.11.2009 av stortingspresident Dag Terje Andersen

Erna Solberg (H)

Spørsmål

Erna Solberg (H): Årsaken til at jeg ber om ordet i dag, er den lange forfallslisten fra statsråder til dagens spørretime. Jeg mener at det ikke er akseptabelt. Jeg mener at det er helt åpenbart at en statsråd som er i landet, har møteplikt i Stortinget og bør møte i spørretimen. Det blir ekstra spesielt fordi i forbindelse med noen av de spørsmålene som representanter fra Høyre har stilt, har man også fått tilbakemelding fra et av statsrådskontorene om at det kan bli vanskelig å møte før ut i desember.

Da er mitt spørsmål til Presidentskapet om Presidentskapet vil sørge for å innskjerpe møteplikten for statsråder til å svare i spørretimen og sørge for at vi får en kortere forfallsliste. I dag er 40 pst. av spørsmålene som er stilt, utsatt på grunn av at statsråder ikke er til stede.


Les hele debatten