Spørretimespørsmål fra Siri A. Meling (H) til olje- og energiministeren

Om når Stortinget kan forvente at en melding om petroleumspolitikken blir lagt frem

Datert: 12.11.2009
Besvart: 18.11.2009 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Siri A. Meling (H)

Spørsmål

Siri A. Meling (H): Det er 6 år siden sist det ble fremlagt en stortingsmelding om petroleumsvirksomheten, hvor Stortinget fikk anledning til å diskutere helheten i norsk petroleumspolitikk. Det ble ikke lagt frem en slik melding i 2005-2009. I Soria Moria II varsles det at Regjeringen vil gjennomgå petroleumspolitikken i en egen stortingsmelding.

Når kan Stortinget forvente at en melding om petroleumsvirksomhet blir lagt frem?


Les hele debatten