Muntlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Om hvorvidt 230 km ny motorvei på ti år er noe man kan være bekjent av når det mest effektive trafikksikkerhetstiltaket er en kraftig og rask utbygging

Datert: 18.11.2009
Besvart: 18.11.2009 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Hver uke ser vi oppslag i avisene rundt omkring i hele landet om alvorlige trafikkulykker hvor liv går tapt på veiene. I 2008 mistet 256 – mødre, fedre, barn, kolleger eller venner – livet i trafikken på norske veier. Undersøkelser viser at dårlige veier ofte er en avgjørende årsak til mange av disse dødsulykkene. Selv små feilvurderinger kan få dødelig utfall på en dårlig og svinget vei uten midtdeler og sikkerhetssoner. Dette handler ikke om tall, men om menneskeskjebnene bak tallene.

I Vestfold og Østfold har motorveiutbygging gjort veier som tidligere ble betegnet som dødsveier, om til de tryggeste veiene i landet. Det er ingen tvil om at firefelts motorvei med midtdeler er det mest effektive trafikksikkerhetstiltaket som fins. Derfor er det viktig å satse på en kraftig og rask utbygging av veinettet i Norge. Regjeringen legger opp til fattigslige 230 km ny motorvei de neste ti årene. Dette er lysår unna de enorme behovene Norge har for moderne, sikre og energieffektive veier. I tillegg vil Regjeringen fra 1. januar 2010 overføre 17 000 km dårlige veier som har et enormt behov for utbedring og opprustning, og som reformen ikke på noen måte tar høyde for når det gjelder trafikksikkerhet.

Alle vet at en kraftig økning i utbygging av nye, moderne, miljøvennlige og effektive veier vil være det beste trafikksikkerhetskortet for å få redusert antall hardt skadde og drepte i trafikken. Er statsråden enig i dette? Mener statsråden at 230 km motorvei på ti år er noe man kan være bekjent av og fornøyd med, når vi vet at Albania, som er et av Europas fattigste land, på fem år har bygd 759 km motorvei, eller over tre ganger så mye vei som Norge skal bygge de ti neste årene?


Les hele debatten