Spørretimespørsmål fra Knut Arild Hareide (KrF) til samferdselsministeren

Om hva som gjøres for at arbeidet med universelt utformede togstasjoner ikke skal stoppe opp

Datert: 19.11.2009
Besvart: 25.11.2009 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Knut Arild Hareide (KrF)

Spørsmål

Knut Arild Hareide (KrF): I Nasjonal transportplan lovet Regjeringen å bruke 3,47 mrd. kr over 10 år til universell utforming av jernbanestasjoner. Vi vet at behovet er stort, og vi har en lang vei og gå før transportsystemet er tilrettelagt for alle. I budsjettet for 2010 settes det kun av 30 mill. kr til dette, mens 347 mill. kr ville vært i tråd med Regjeringens eget løfte.

Hva vil statsråden gjøre for at arbeidet med universelt utformede togstasjoner ikke skal stoppe opp?


Les hele debatten