Spørretimespørsmål fra Svein Harberg (H) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Om å øke antall studieplasser og sikre unge utdanning istedenfor arbeidsledighet

Datert: 19.11.2009
Besvart: 02.12.2009 av forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland

Svein Harberg (H)

Spørsmål

Svein Harberg (H): Regjeringen har i St.meld. nr. 44 for 2008-2009 Utdanningslinja grundig dokumentert et raskt økende behov for studieplasser ved høyere utdanning. Voksende ungdomskull, økt krav til kompetanse og i tillegg en virkelighet som oftere gir arbeidsledighet som alternativ til utdanning, understreker dette. Statsråden har uttalt at departementet og politisk ledelse er godt forberedt på veksten.

Hvilken overordnet plan har statsråden for å øke antall studieplasser og sikre unge utdanning istedenfor arbeidsledighet?


Les hele debatten