Muntlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til nærings- og handelsministeren

Om hvilke spesifikke tiltak som er satt i gang for å bedre situasjonen for de små og mellomstore bedriftene

Datert: 25.11.2009
Besvart: 25.11.2009 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Jeg vil få lov å stille et spørsmål til den ærede næringsminister:

Denne uken kom kvartalsrapporten fra NHO, der 2 200 bedrifter er forespurt om den utviklingen som man ser i sin egen bedrift, og om troen på hva som skjer framover. Denne kvartalsrapporten viser at hver tredje industribedrift regner med å permittere arbeidstakere de neste tre månedene. Videre ser vi at det er like store problemer knyttet til bygg- og anleggssektoren, og ikke minst til reiselivsnæringen også.

Jeg har sett at statsråden har gjort et grundig arbeid, og reiser rundt og forsøker å få et overblikk over situasjonen både innenfor verftsnæringen og andre større bedrifter, og det står statsråden til ære. For vi trenger god kunnskap, og vi trenger god oversikt for å kunne sette i verk de rette tiltakene for å sørge for at vi kan komme oss ut av finanskrisen ¬– som denne rapporten åpenbart viser at vi at vi ikke er ute av, til tross for uttalelser fra enkelte bankdirektører.

Det som imidlertid er bekymringsfullt, slik jeg ser det, er den manglende fokus vi har hatt på de små og mellomstore bedriftene. Det er åpenbart at de som først blir rammet når det begynner å gå ned også i de store industribedriftene, er underleverandører, og det er veldig ofte små og mellomstore bedrifter. Dette er også de bedriftene som vil bli hardest rammet knyttet til en renteøkning, for ofte er egenkapitalen ikke så veldig høy.

Jeg ønsker å stille følgende spørsmål til næringsministeren: Hvilke spesifikke tiltak og hvilket arbeid har statsråden nå satt i gang for å bedre situasjonen for de små og mellomstore bedriftene?


Les hele debatten