Muntlig spørsmål fra Trond Helleland (H) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Om hvorvidt uttalelsene fra Arbeiderpartiets partisekretær om at import av polakker truer velferdsstaten, er heldige

Datert: 25.11.2009
Besvart: 25.11.2009 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken

Trond Helleland (H)

Spørsmål

Trond Helleland (H): Mitt spørsmål går til inkluderingsministeren.

Det har i denne spørretimen vært mye snakk om utfordringer og trusler mot velferdsstaten. Sykelønn og finanskrise har vært nevnt. Arbeiderpartiets partisekretær Raymond Johansen har vært på Gol og redegjort for en annen trussel mot velferdsstaten, ifølge ham, nemlig import av polakker.

Ved årsskiftet utgjorde polakkene den største innvandrergruppen i Norge – 42 500. Pakistanerne er den nest største gruppen med 30 000. Polske innvandrere kommer til Norge for å arbeide. De fleste kommer hit ferdig utdannet. De deltar i et bredt spekter av arbeidslivet, og gjør en kjempeinnsats for å få hjulene til å gå rundt i Norge.

Arbeiderpartiets partisekretær Raymond Johansen er imidlertid betenkt. På LOs kartellkonferanse på Gol advarte Johansen mot at import av polakker truer velferdsstaten, ifølge Aftenposten. Johansen sier videre:

«Enkelte mener at vårt behov for arbeidskraft de neste tiårene kan løses ved å hente hit polakker. Vi må få opp øynene. Det er ikke en løsning på utfordringen. Mange polakker kommer hit. De tjener lite og jobber svært mye og sender penger hjem. Men mange blir værende i Norge og er utslitt etter å ha jobbet 15 timer om dagen. Da går de over på trygd».

Han frykter at disse etter hvert vil flytte hjem med norsk trygd i lomma. Raymond Johansen ser med andre ord på arbeidsinnvandring som et problem. Men etter Høyres mening har det vært en stor gevinst for Norge og norsk økonomi. Synes inkluderingsminister Lysbakken at uttalelsene fra Arbeiderpartiets partisekretær om at import av polakker truer velferdsstaten er heldige?


Les hele debatten