Spørretimespørsmål fra Peter Skovholt Gitmark (H) til forsvarsministeren

Om hvordan utviklingen i klimagassutslipp har vært innenfor forsvarsministerens ansvarsområde siden den rød-grønne regjeringens tiltredelse i 2005

Datert: 09.12.2009
Besvart på vegne av: Forsvarsministeren
Besvart: 16.12.2009 av justisminister Knut Storberget

Peter Skovholt Gitmark (H)

Spørsmål

Peter Skovholt Gitmark (H): Hvordan har utviklingen i klimagassutslipp vært innenfor forsvarsministerens ansvarsområde siden den rød-grønne regjeringens tiltredelse i 2005, hvordan vurderer statsråden disse resultatene i forhold til Norges nasjonale mål for reduksjon av klimagassutslipp, og hvordan kan Forsvaret bidra til å redusere klimagassutslipp i fremtiden?


Les hele debatten