Spørretimespørsmål fra Elisabeth Vik Aspaker (H) til kunnskapsministeren

Om hvilke reduksjoner i klimagassutslipp den rød-grønne regjeringen kan vise til under kunnskapsministerens ansvarsområde siden tiltredelsen i 2005

Datert: 09.12.2009
Besvart: 16.12.2009 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Elisabeth Vik Aspaker (H)

Spørsmål

Elisabeth Vik Aspaker (H): Hvilke reduksjoner i klimagassutslipp kan den rød-grønne regjeringen vise til under kunnskapsministeren sitt ansvarsområde siden tiltredelsen i 2005, og hvordan vurderer statsråden disse resultatene i forhold til Norges nasjonale mål for reduksjon av klimagassutslipp?


Les hele debatten