Spørretimespørsmål fra Sonja Irene Sjøli (H) til helse- og omsorgsministeren

Om hvilke reduksjoner i klimagassutslipp den rød-grønne regjeringen kan vise til under helse- og omsorgsministerens ansvarsområde siden tiltredelsen i 2005

Datert: 10.12.2009
Besvart: 16.12.2009 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Sonja Irene Sjøli (H)

Spørsmål

Sonja Irene Sjøli (H): Hvilke reduksjoner i klimagassutslipp kan den rød-grønne regjeringen vise til under helse- og omsorgsministeren sitt ansvarsområde siden tiltredelsen i 2005, og hvordan vurderer statsråden disse resultatene i forhold til Norges nasjonale mål for reduksjon av klimagassutslipp?


Les hele debatten