Spørretimespørsmål fra Siri A. Meling (H) til miljø- og utviklingsministeren

Om hvilke reduksjoner i klimagassutslipp statsråden kan vise til siden regjeringen Stoltenberg IIs tiltredelse i 2005

Datert: 10.12.2009
Besvart på vegne av: Miljø- og utviklingsministeren
Besvart: 16.12.2009 av justisminister Knut Storberget

Siri A. Meling (H)

Spørsmål

Siri A. Meling (H): Hvilke reduksjoner i klimagassutslipp kan statsråden vise til siden regjeringen Stoltenberg II sin tiltredelse i 2005, og hvordan vurderer statsråden disse resultatene i forhold til Norges nasjonale mål for reduksjon av klimagassutslipp?


Les hele debatten