Spørretimespørsmål fra Tord Lien (FrP) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Datert: 16.12.2009
Spørsmålet er trukket tilbake

Tord Lien (FrP)

Spørsmål

Tord Lien (FrP): Riksrevisjonen har påpekt at dagens praksis for registrering av overtid for forskere ved universiteter og høyskoler ikke er i overensstemmelse med tidligere stortingsvedtak. Kunnskapsdepartementet har, til tross for massiv motstand fra både ansatteorganisasjoner og institusjonene, møtt dette med å pålegge institusjonen i UH-sektoren å innføre stemplingsur for forskere.

Vil statsråden istedenfor vurdere å be Stortinget gjøre de nødvendige vedtak som skal til for at dagens praksis kan videreføres?


Les hele debatten