Muntlig spørsmål fra Per Arne Olsen (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Om hvorvidt det er et uttrykk for maktarroganse at regjeringsfraksjonen ikke har flyttet på en eneste krone i helsebudsjettet, til tross for at over 70 organisasjoner har brukt store ressurser på innspill til helsekomiteen i høringen til statsbudsjettet

Datert: 16.12.2009
Besvart: 16.12.2009 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Per Arne Olsen (FrP)

Spørsmål

Per Arne Olsen (FrP): Mitt spørsmål er til helsestatsråden.

For meg og for mange andre nyvalgt stortingsrepresentanter i denne salen nærmer det seg nå slutten på årets budsjettbehandling – vår første budsjettbehandling. Det har vært en lærerik og spennende tid, men også en tid med overraskelser.

Som mangeårig lokalpolitiker har jeg alltid ment at politikere, som ombudsmenn, skal lytte til innspill som kommer fra innbyggere, organisasjoner og velgere. Som ordfører brukte jeg mye tid på dette, noe som utvilsomt førte til en bedre politikk og bedre tilbud til innbyggerne. Ikke minst lærte jeg mye selv i disse prosessene.

Vi har nettopp hatt en omfattende høring knyttet til statsbudsjettet hvor over 70 organisasjoner brukte store ressurser på forberedelser og arbeid knyttet til å komme med innspill til helsekomiteen. De var basert på virkningene av det statsbudsjettsforslaget som Regjeringen hadde lagt fram. Vi har faktisk sittet og hørt på innspill i hele 24 timer, fordelt på flere dager.

Det som forundrer meg, er at regjeringsfraksjonen ikke har flyttet på en eneste krone i helsebudsjettet. Den må åpenbart ha fått beskjed om at budsjettet skulle ligge uforandret. Det medfører at en rekke gode tiltak som ikke hadde kostet mye penger, ikke blir realisert neste år. Det var tiltak som definitivt hadde gjort Norge til et bedre sted å være for en rekke grupper mennesker.

Mitt spørsmål til statsråden blir derfor: Er det at Arbeiderpartiet ikke har hørt på et eneste av disse innspillene et uttrykk for maktarroganse, eller er det slik at ingen av organisasjonene var verd å høre på?


Les hele debatten