Muntlig spørsmål fra Bent Høie (H) til helse- og omsorgsministeren

Om å få helseforetakene til å forlenge avtaler med private rehabiliterings- og opptreningsinstitusjoner fram til ny avtale om behandling med «Raskere tilbake» er på plass, slik at en får utnyttet ledig kapasitet og folk kommer raskt tilbake i arbeid

Datert: 16.12.2009
Besvart: 16.12.2009 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Bent Høie (H)

Spørsmål

Bent Høie (H): Mitt spørsmål går til helse- og omsorgsministeren.

Ordningen «Raskere tilbake» ble gjeninnført av Stoltenberg II-regjeringen sist gang det økte sykefraværet var på topp på den politiske dagsordenen. Bakgrunnen for ordningen er rimelig åpenbar, nemlig at det økende sykefraværet har en sammenheng med at det er økende køer for å få behandling. Mange som er sykmeldte, er rett og slett syke og har behov for hjelp i helsevesenet vårt.

I 2010 er det igjen bevilget penger til ordningen «Raskere tilbake». Allikevel opplever flere private rehabiliterings- og opptreningsinstitusjoner at avtalen om behandling med «Raskere tilbake» fra 2009 går ut 1. januar, uten at de har fått en ny avtale for 2010. «Raskere tilbake» er derfor blitt «Senere tilbake» for mange av dem som nå står i behandlingskø, og er sykmeldte.

Institusjonen Godthaap hadde i forgårs innkalt sine ansatte til møte for å orientere om permitteringsvarsler. Ledig kapasitet blir derfor stående ubenyttet, samtidig som både sykehuskøer og sykefraværet øker. Dette er sløsing med samfunnets ressurser, det er sløsing med mennesker som ønsker å komme raskt tilbake i arbeid.

Mitt spørsmål til statsråden er: Vil statsråden få helseforetakene til å forlenge avtalen fra 2009 fram til ny avtale for 2010 er på plass, slik at en får utnyttet denne kapasiteten og folk kommer raskt tilbake i arbeid?


Les hele debatten