Spørretimespørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Om hvorvidt statsråden fra Sp fullstendig har gitt opp det politiske arbeidet med å gjøre riks- og fylkesveiferjene gratis

Datert: 07.01.2010
Rette vedkommende: Kommunal- og regionalministeren
Besvart: 13.01.2010 av kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): I valgkampen 2005 var gratisferjer en viktig sak for Senterpartiet, men med Senterpartiet i regjering 2005-2009 ble det ingen gratisferjer. I valgkampen 2009 var gratisferjer også valgkampsak for Senterpartiet. Både kommunal- og regionalministeren og samferdselsministeren lovet at i alle fall skulle et forsøk med gratisferje gjennomføres, nemlig på ferjesambandet fra Daløy i Solund i Sogn og Fjordane fra 1. januar 2010. Nå er dette forsøket avlyst.

Har statsråden fra Senterpartiet fullstendig gitt opp det politiske arbeidet med å gjøre riks- og fylkesveiferjene gratis?


Les hele debatten