Muntlig spørsmål fra Dagrun Eriksen (KrF) til kunnskapsministeren

Om å bruke de store pengene på andre områder enn bare å skape flere timer i skolen, og hvorvidt man med de nye erfaringene man har ser at man har prioritert feil i skolepolitikken

Datert: 13.01.2010
Besvart: 13.01.2010 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Dagrun Eriksen (KrF)

Spørsmål

Dagrun Eriksen (KrF): Vi ser for tiden gledelige nye takter når det gjelder skolepolitikken fra den nye kunnskapsministeren. I møte med skole-Norge er budskapet nå mye mer i tråd med den kursen Kristelig Folkeparti har mast om i hele forrige stortingsperiode, men som kanskje den gang ble møtt med litt mer døve ører, nemlig kampen mot frafallet gjennom mer praktisk satsing i skolen og en god yrkesfaglig utdanning, et krafttak i kampen mot mobbing, at man skal ha flere lærere. Jeg håper kanskje også snart at hun snakker om å få andre yrkesgrupper inn i skolen.

Når det er sagt, kommer det selvfølgelig et men. Hvorfor i alle dager bruker denne Regjeringen de store pengene på feil tiltak med hensyn til de utfordringene som kunnskapsministeren nå har adressert. Det vi har sett fra denne Regjeringen har ikke vært at man har satset på kampen mot frafall og brukt de store pengene på det. Det har ikke vært at man har satset på å få en god yrkesfaglig utdanning for de elevene som ønsker det. Vi har ikke sett et krafttak i kampen mot mobbing. Det vi har sett er drømmen om heldagsskolen, nemlig at vi skal få flere timer inn i skolen, flere teoritimer for de aller minste og til nå – nå har jeg spurt ganske mange ganger – har man ikke klart å vise til den forskningen som viser at det gir oss mer læring, kanskje heller tvert imot. Det holder ikke med festtaler for å adressere de utfordringene som skolen står overfor. Det handler ikke bare om å kunne de virkelige problemstillingene, det hjelper ingen elever til å mestre, men det handler om å kunne bruke de store pengene på andre områder enn bare å skape flere timer. Så min utfordring til statsråden er: I etterpåklokskapens navn, og med de nye erfaringene som denne Regjeringen nå har, ser man at man har brukt og prioritert feil i skolepolitikken?


Les hele debatten