Spørretimespørsmål fra Hans Olav Syversen (KrF) til arbeidsministeren

Om å endre regelverket for meldeplikt for mottakere av arbeidsavklaringspenger, da den synes unødvendig og byråkratisk og innebærer et betydelig arbeid for Nav

Datert: 14.01.2010
Besvart: 20.01.2010 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Hans Olav Syversen (KrF)

Spørsmål

Hans Olav Syversen (KrF): Mottakere av arbeidsavklaringspenger må levere meldekort til Nav hver 14. dag. Mange opplever det svært vanskelig å få fritak for meldeplikten selv om de er i en situasjon hvor meldeplikt så ofte synes helt unødvendig og byråkratisk. Meldeplikten innebærer også et betydelig arbeid for Nav.

Vil statsråden ta noe initiativ for å endre regelverket og/eller fritaksordningen?


Les hele debatten