Spørretimespørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til miljø- og utviklingsministeren

Om hvordan de miljøpolitiske hensyn blir ivaretatt i arbeidet med å heve U-864 utenfor Fedje i Hordaland

Datert: 14.01.2010
Rette vedkommende: Fiskeri- og kystministeren
Besvart: 20.01.2010 av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): I havet utenfor Fedje i Hordaland ligger U-864 - en tysk ubåt med 67 tonn kvikksølv. Regjeringen endret i 2007 standpunkt fra tildekning til heving, og Fiskeri- og kystdepartementet vurderer nå hevingsprosjektet basert bl.a. på en fersk Kvalitetssikring av styringsunderlag og kostnadsoverslag for valgt prosjektalternativ (KS2-rapport). Fjerning av 67 tonn kvikksølv fra havet er en viktig miljøsak for Norge. Miljøhensyn innenlands og Norges anseelse som miljønasjon internasjonalt taler sterkt for heving av ubåten og fjerning av kvikksølvet.

Hvordan blir de miljøpolitiske hensyn ivaretatt i arbeidet med å heve U-864?


Les hele debatten