Spørretimespørsmål fra Henning Warloe (H) til kommunal- og regionalministeren

Om å sikre fagskoletilbudet i Hordaland fylkeskommune som har 20 pst. av fagskoleplassene

Datert: 20.01.2010
Rette vedkommende: Forsknings- og høyere utdanningsministeren
Besvart: 03.02.2010 av forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland

Henning Warloe (H)

Spørsmål

Henning Warloe (H): Fra 2011 legges finansieringen av fagskolene inn i rammene til fylkeskommunene. Dette kan skape utfordringer fordi fagskoletilbudene er ulikt fordelt mellom fylkene. Hordaland fylkeskommune har f.eks. 20 pst. av fagskoleplassene i landet og 10 pst. av innbyggerne.

På hvilken måte vil Regjeringen sikre at Hordaland fylkeskommune sikres finansiering av sitt fagskoletilbud også etter 2011?


Les hele debatten