Spørretimespørsmål fra Oskar J. Grimstad (FrP) til olje- og energiministeren

Om hvilke nye kraftprosjekt som må på plass for å sikre stabil kraftforsyning i Midt-Norge dersom elektrifisering av oljeinstallasjoner blir gjennomført

Datert: 28.01.2010
Besvart: 03.02.2010 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Oskar J. Grimstad (FrP)

Spørsmål

Oskar J. Grimstad (FrP): I et oppslag i Stavanger Aftenblad den 20. januar 2010 åpner Petoro og Statoil for elektrifisering av oljeinstallasjoner i Norskehavet. Lønnsomheten for elektrifisering offshore vil avhenge av hvor mange installasjoner som kobles mot samme kabel fra land. Det er generell enighet om å få til elkraft på sokkelen, men dette vil skape ytterligere utfordringer for kraftsituasjonen i Midt-Norge.

Hvilke nye kraftprosjekt må på plass for å sikre stabil kraftforsyning i regionen dersom prosjektet blir gjennomført?


Les hele debatten