Spørretimespørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til fiskeri- og kystministeren

Om å ta initiativ til større kvotefleksibilitet for fiskerinæringen, med henvisning til at flere aktører tar til orde for å styrke inntektsgrunnlaget gjennom samfiske

Datert: 03.02.2010
Besvart: 10.02.2010 av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Flere aktører i fiskerinæringen tar nå til orde for å styrke inntektsgrunnlaget ved at det åpnes for større fleksibilitet i forhold til fartøyene gjennom samfiske. Noe av bakgrunnen for dette er lønnsomhetsutfordringene for næringen samt sikkerhetsmessige grunner.

Vil statsråden ta et initiativ til større kvotefleksibilitet for fiskerinæringen?


Les hele debatten