Spørretimespørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til finansministeren

Datert: 03.02.2010
Spørsmålet er trukket tilbake

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): Formuesskatten er en skatt som tapper bedriftene for egenkapital. Dette slår kraftigst ut i Distrikts-Norge, fordi der er mulighetene til alternative kapitalkilder svakest. Mye av Distrikts-Norge er helt avhengig av det lokale eierskap for at lokal virksomhet og hjørnesteinsbedrifter skal opprettholdes og videreutvikles.

Ser statsråden at formuesskattebelastningen har økt dramatisk for bedriftene og eierne de siste årene, og ser han at dette kan få store konsekvenser for mange distriktssamfunn om det fortsetter?


Les hele debatten