Spørretimespørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Om at vinterkulden har gitt utfordringer når det gjelder transportavvikling og luftkvalitet i de største byene, spesielt Bergen, og hvorvidt man vil vurdere utvidet statlig medvirkning for å styrke det bussbaserte kollektivtilbudet

Datert: 22.01.2010
Besvart: 10.02.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Streng langvarig vinterkulde har gitt spesielle utfordringer når det gjelder transportavvikling og luftkvalitet i de største byene. Bergen har vært spesielt rammet. Topografi, stor gjennomgangstrafikk og få men store trafikknutepunkt med sprengt transportkapasitet gjør utfordringene særlig store både på kort og lang sikt.

Vil statsråden vurdere utvidet statlig medvirkning i samarbeid med Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune for å styrke det bussbaserte kollektivtilbudet på kort og lang sikt?


Les hele debatten