Spørretimespørsmål fra Torgeir Trældal (FrP) til landbruks- og matministeren

Om hva man kan gjøre slik at melkebøndene får videreutvikle og øke sin melkeproduksjon

Datert: 10.02.2010
Besvart på vegne av: Landbruks- og matministeren
Besvart: 17.02.2010 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Torgeir Trældal (FrP)

Spørsmål

Torgeir Trældal (FrP): Melkebøndene i Norge ønsker å gå offensivt inn i framtida. 47 pst. av kumelkprodusentene ønsker å øke produksjonen viser en spørreundersøkelse om framtidsplanene til norske kumelkbønder gjennomført av Landbrukets Utredningskontor.

Hva vil statsråden gjøre slik at melkebøndene får videreutvikle og øke sin melkeproduksjon?


Les hele debatten