Spørretimespørsmål fra Vigdis Giltun (FrP) til arbeidsministeren

Om å se på ordningene med pleiepenger, omsorgslønn og hjelpestønad slik at foreldre som er hjemme med tungt pleietrengende barn, får en inntekt å leve av

Datert: 11.02.2010
Besvart: 17.02.2010 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Vigdis Giltun (FrP)

Spørsmål

Vigdis Giltun (FrP): I Aftenposten 10. februar 2010 kan vi lese om en mor som mister retten til pleiepenger, noe som kan bety at hun også mister muligheten til å ha omsorgen for eget barn. Kommunelegen uttaler at det ville vært absurd å tvinge moren ut i annet arbeid og la annet personell pleie sønnen.

Vil statsråden foreslå endringer og se helhetlig på ordningene med pleiepenger, omsorgslønn og hjelpestønad slik at foreldre som selv er hjemme med tungt pleietrengende barn får en inntekt å leve av i form av en statlig lønnsordning?


Les hele debatten