Spørretimespørsmål fra Sonja Irene Sjøli (H) til helse- og omsorgsministeren

Om hvorvidt statsråden er tilfreds med de tiltak som ble igangsatt ved Kongsberg sykehus for å rette opp den alvorlige svikten ved fødeavdelingen som ble påpekt av Helsetilsynet

Datert: 11.02.2010
Besvart: 17.02.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Sonja Irene Sjøli (H)

Spørsmål

Sonja Irene Sjøli (H): Statsråden opplyste i spørretimen 10. februar 2010 at Kongsberg sykehus iverksatte flere tiltak for å rette opp avvik ved fødeavdelingen, som ble påpekt i Helsetilsynets rapport fra oktober 2009. Det foreligger nå en redegjørelse for hvilke tiltak som skulle iverksettes, og fremdriftsplanen for disse.

Er statsråden tilfreds med de tiltak som ble igangsatt fra sykehusets side og fremdriftsplanen for iverksetting av disse, i lys av den alvorlige svikten som ble påpekt fra Helsetilsynets side?


Les hele debatten