Spørretimespørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til justisministeren

Om å styrke Telemark politidistrikt, der det er innført ansettelsesstopp og antallet tjenestemenn er redusert til tross for at man i lang tid har skrytt av regjeringens satsing på politiet

Datert: 17.02.2010
Besvart: 03.03.2010 av justisminister Knut Storberget

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Justisministeren har i lang tid skrytt av regjeringens satsing på politiet. I Telemark politidistrikt er det innført full ansettelsesstopp, samtidig har det nå kommet frem at det bare i Telemark politidistrikt så er antallet polititjenestemenn i løpet av kort tid redusert med 20, noe som står i sterk kontrast til løftet om flere og mer synlig politi. Ansettelsesstoppen medfører at unge politifolk ikke får jobb.

Er statsråden tilfreds med denne utviklingen, og eventuelt hva vil statsråden gjøre for å styrke politiet her?


Les hele debatten