Spørretimespørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til nærings- og handelsministeren

Om hvilke grep man vil foreslå for at ikke bedrifter skal måtte stenge ned og permittere sine ansatte pga. høye strømpriser, manglende overføringskapasitet og for liten kraftproduksjon

Datert: 24.02.2010
Rette vedkommende: Olje- og energiministeren
Besvart: 03.03.2010 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): De høye strømprisene vi nå ser medfører at flere bedrifter enten har stengt ned produksjonen eller har planer om å gjøre dette i nær fremtid. Dette gjør at flere eksportrettede bedrifter som allerede sliter tungt økonomisk nå ser ut til å få en ekstra økonomisk utfordring. To av hovedgrunnene til at vi nå er i denne situasjonen er manglende overføringskapasitet og for liten kraftproduksjon.

Hvilke grep vil statsråden foreslå for at ikke flere bedrifter skal måtte stenge ned og permittere sine ansatte?


Les hele debatten