Spørretimespørsmål fra Øyvind Halleraker (H) til fiskeri- og kystministeren

Om å få på plass spesialbygde taubåter for å styrke beredskapen ved nødsituasjoner til havs

Datert: 25.02.2010
Besvart: 03.03.2010 av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

Øyvind Halleraker (H)

Spørsmål

Øyvind Halleraker (H): Under Haugesundskonferansen forleden ble det fra representanter fra taubåtrederiene hevdet at Kystverkets beredskap ved nødssituasjoner til havs er tilfeldig, og preget av en aksjonsform fra hendelse til hendelse, snarere enn en helhetlig og planmessig beredskap. Det ble blant annet hevdet at Norge bør, som mange andre land allerede har, få på plass spesialbygde taubåter som også kan utføre annen samfunnsnyttig tjeneste.

Vil statsråden være villig til å vurdere en slik styrket beredskap?


Les hele debatten