Spørretimespørsmål fra Arve Kambe (H) til fiskeri- og kystministeren

Om å oppdatere regelverket og bidra til at Kystkulturforeningen Sjøråk får tillatelse til å bruke en tidligere reketråler til turistsafari

Datert: 01.03.2010
Besvart: 10.03.2010 av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

Arve Kambe (H)

Spørsmål

Arve Kambe (H): Kystkulturforeningen Sjøråk har sendt søknad om tillatelse til å bruke en tidligere reketråler til turistsafari med base på øysamfunnet Røvær i Haugesund kommune. Fiskeridirektoratet har avvist søknaden, men sier i avslaget at departementet bør se på saken. Saken dreier seg om reiseliv, distrikts- og fiskeripolitikk og stedsutvikling. Det virker som regelverket ikke er oppdatert om å bruke trålere i slik sammenheng.

Vil statsråden bidra til at foreningen får drive med turisttråling og oppdatere regelverket?


Les hele debatten