Spørretimespørsmål fra Torgeir Trældal (FrP) til miljø- og utviklingsministeren

Om hvorvidt det er nødvendig å totalt overkjøre et lokaldemokrati, med henvisning til at Statskog ønsker å verne arealer i Ballangen kommune til tross for at dette ikke er ønskelig for kommunen

Datert: 02.03.2010
Besvart: 10.03.2010 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Torgeir Trældal (FrP)

Spørsmål

Torgeir Trældal (FrP): Statskog kontrollerer i dag rundt 47 pst. av Ballangen kommunes arealer. De ønsker nå å verne 10 pst. av arealene, noe som vil stoppe blant annet utbygging av miljøvennlig kraftverk, og vil også stoppe hyttebygging og uttak av trevirke osv. Ballangen kommune har gjort to enstemmige vedtak i kommunestyret at dette ikke er ønskelig for kommunen. Kommunen har også foreslått at hvis de absolutt må verne kunne de gjøre det på et annet areal i kommunen.

Mener statsråden at det er nødvendig totalt å overkjøre et lovlig valgt lokaldemokrati?


Les hele debatten