Spørretimespørsmål fra Geir Jørgen Bekkevold (KrF) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Om å gjennomføre virkemidler slik at mindreårige asylsøkere slipper å vente på å bli bosatt i en kommune

Datert: 15.02.2010
Besvart: 10.03.2010 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken

Geir Jørgen Bekkevold (KrF)

Spørsmål

Geir Jørgen Bekkevold (KrF): Ifølge oversikt fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet sa 24 kommuner nei i fjor til å ta imot asylbarn. 79 kommuner sa ja, mens flere kommuner valgte å ikke svare på anmodningen om å bosette mindreårige asylbarn. I 2010 vil det være behov for å bosette 1 600 asylbarn.

For å unngå at mindreårige asylbarn vokser opp på asylmottak, hvilke nye virkemidler - i tillegg til de vi har - ser statsråden for seg at man kan gjennomføre, slik at barn som har fått opphold slipper å vente på å bli bosatt i en kommune?


Les hele debatten