Spørretimespørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til miljø- og utviklingsministeren

Om at karbonfangst på Kårstø og Mongstad er inkludert som utslippsreduserende tiltak i den norske referansebanen, og hvordan vi ligger an dersom ikke fremskrivningene utløses som forutsatt

Datert: 19.02.2010
Besvart: 10.03.2010 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): Under fremleggelsen av Klimakur 2020 onsdag 17. februar 2010 la direktør for Klima- og forurensningsdirektoratet, Ellen Hambro, vekt på at framskrivningene i den norske referansebanen inkluderer utslippsreduserende effekt fra allerede vedtatte tiltak og virkemidler, og at utslippene kan øke utover fremskrivningen dersom disse ikke utløses som forutsatt. Blant de tiltak som er inkludert er karbonfangst på Kårstø og Mongstad, og 1 pst. effektivisering innen transport, industri og olje pr. år.

Hvordan ligger vi i dag an i forhold til referansebanen?


Les hele debatten