Muntlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til statsministeren

Om hvorvidt man er interessert i å styrke klimaforliket og se på innspillene i Klimakur 2020 om å gjennomføre nasjonale kutt, med bakgrunn i at biodieselavgiftsgjennomføringen blir oppfattet som brudd på forliket

Datert: 03.03.2010
Besvart: 03.03.2010 av statsminister Jens Stoltenberg

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Klimakur 2020 er lagt fram. Der sies det at det er viktig at man også gjør nasjonale grep, både for å øke Norges gjennomslag internasjonalt, men også for å omstille norsk næringsliv til en grønn framtid.

Klimakameratene har flere ganger bedt om å få til et møte med statsministeren, spesielt etter gjennomføringen av avgift på biodiesel som vi oppfattet som et brudd på klimaforliket.

Når det gjelder oppfølging av pensjonsforliket synes vi det går kjempebra med Regjeringa. Vi har ofte hatt møter og vi føler at vi er i en god prosess om hvordan vi skal gjennomføre forliket.

Mitt spørsmål til statsministeren er: Føler statsministeren seg forpliktet av klimaforliket, med forlikspartene her i Stortinget, som også sier at man må gjennomføre nasjonale kutt om man skal klare å komme i mål. Det andre spørsmålet mitt er: Er statsministeren interessert i å styrke klimaforliket og se på innspillene som er kommet i Klimakur 2020?


Les hele debatten