Spørretimespørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til landbruks- og matministeren

Om å redusere antallet landbruksbranner

Datert: 04.03.2010
Besvart: 10.03.2010 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): I 2009 var det 445 landbruksbranner, hvorav 223 var driftsbygninger. Dette resulterte også i noen dyretragedier.

Hva vil statsråden bidra med for å redusere antall branner?


Les hele debatten