Spørretimespørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til helse- og omsorgsministeren

Om hvorvidt nedlegging av tilbud til psykisk syke barn er forsvarlig, med henvisning til at Sykehuset Innlandet HF har foreslått å legge ned Hagen behandlingssenter i Veldre i Hedmark til tross for ventetiden

Datert: 04.03.2010
Besvart: 10.03.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): Sykehuset Innlandet HF har foreslått å legge ned Hagen behandlingssenter i Veldre i Hedmark. Dette er et godt tilbud innenfor psykisk helsevern for barn og unge i alderen 6-12 år. Det gis både døgn- og dagtilbud om miljøterapeutisk, psykologisk og familieterapeutisk behandling. Den gjennomsnittlige ventetiden for behandling for barn og unge er i Helse Sør-Øst 59 dager, og 15 pst. opplever at de ikke får behandling innenfor fastsatt frist.

Mener statsråden at nedlegging av tilbud til psykisk syke barn er forsvarlig?


Les hele debatten