Spørretimespørsmål fra Ine M. Eriksen Søreide (H) til forsvarsministeren

Om hvorvidt det er i tråd med Stortingets vedtak om opptrapping av Forsvarets kulturvirksomhet at Forsvarets musikk får et kutt i budsjettene

Datert: 10.03.2010
Besvart: 17.03.2010 av forsvarsminister Grete Faremo

Ine M. Eriksen Søreide (H)

Spørsmål

Ine M. Eriksen Søreide (H): For under ett år siden la regjeringen fram St.meld. nr. 33 for 2008-2009 ""Kultur å forsvare". Om kulturvirksomheten i Forsvaret frem mot 2020", der det var betydelig omtale av viktigheten av blant annet Forsvarets musikk. Det ble lagt til grunn en opptrapping av virksomheten, og Stortinget støttet dette. Nå kommer meldingen om at de 5 korpsene får et kutt i budsjettene på opptil 50 pst. på grunn av den svært anstrengte økonomien i Forsvaret, og at dette vil ramme all publikumsrettet aktivitet.

Anser statsråden at dette er i overensstemmelse med Stortingets vedtak?


Les hele debatten