Spørretimespørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til landbruks- og matministeren

Om hvorvidt statsråden er fornøyd med utviklingen i Hedmark, der antallet gårdsbruk har blitt sterkt redusert i løpet av fire år

Datert: 10.03.2010
Besvart: 17.03.2010 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): I Hedmark som i resten av landet har antall gårdsbruk samt antall dekar dyrket areal blitt sterkt redusert. I løpet av 4 år har antall gårdsbruk blitt redusert med 4 419.

Er dette en utvikling statsråden er fornøyd med?


Les hele debatten