Spørretimespørsmål fra Øyvind Halleraker (H) til samferdselsministeren

Om hvorfor utredningsarbeidet med sikte på å realisere en ferjefri forbindelse på E39 mellom Aksdal og Bergen trekker ut i tid

Datert: 11.03.2010
Besvart: 17.03.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Øyvind Halleraker (H)

Spørsmål

Øyvind Halleraker (H): På Vestlandskonferansen 1. september i fjor opplyste statsråd Liv Signe Navarsete at hun ville igangsette et utredningsarbeid med sikte på å realisere en ferjefri forbindelse på E39, mellom Aksdal og Bergen. På komiteens reise i Hordaland nylig opplyste Statens vegvesen at de fortsatt ikke hadde fått noe mandat om dette fra departementet.

Har dette viktige arbeidet lav prioritet hos statsråden, eller er det andre årsaker til at dette trekker sånn ut i tid?


Les hele debatten