Spørretimespørsmål fra Linda C. Hofstad Helleland (H) til justisministeren

Datert: 11.03.2010
Spørsmålet er trukket tilbake

Linda C. Hofstad Helleland (H)

Spørsmål

Linda C. Hofstad Helleland (H): Vil statsråden revurdere sitt forslag om innskrenket skjenketid basert på de erfaringer man har bl.a. i Trondheim med økt illegal skjenking og den informasjon som har kommet frem om fremveksten av internasjonale kriminelle nettverk rundt flere motorsykkelklubber?


Les hele debatten