Spørretimespørsmål fra Siri A. Meling (H) til olje- og energiministeren

Om å ta grep som sikrer bedre fremdrift i saksbehandlingen av konsesjonssøknader for mikro-, mini- og småkraftverk

Datert: 17.03.2010
Besvart: 24.03.2010 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Siri A. Meling (H)

Spørsmål

Siri A. Meling (H): NVE har til behandling 6 konsesjonssøknader for mikro-, mini- og småkraftverk i Bjerkreimsvassdraget. Disse søknadene har vært til behandling i alle relevante instanser og det ble gjennomført befaringer sommeren 2009. Alt skulle således ligge til rette for en effektiv behandling i NVE. På grunn av interne omprioriteringer i NVE er disse søknadene nå lagt på vent til september 2010.

Vil statsråden ta grep som sikrer en bedre fremdrift i saksbehandlingen av disse 6 søknadene samt tilsvarende saker?


Les hele debatten