Muntlig spørsmål fra Solveig Horne (FrP) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Om å iverksette tiltak mot den antisemittismen som jødiske barn er utsatt for, med henvisning til at Israel-boikott og -kritikk har bidratt til at jødiske barn opplever trakassering og mobbing i skolen

Datert: 17.03.2010
Besvart: 17.03.2010 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken

Solveig Horne (FrP)

Spørsmål

Solveig Horne (FrP): Vi har i den senere tids mediebilde vært vitne til skremmende skildringer av enkelte barns holdninger overfor jøder. Dette er dessverre ingen ny problematikk, og i 2004 la Det europeiske senter for overvåking av rasisme og fremmedfrykt fram en statusrapport om antisemittisme i EU-landene. Den generelle tendensen var klar. Voldsholdninger mot jøder i Europa har økt kraftig siden 2000. Det var i hovedsak høyreekstreme grupperinger og unge immigranter med muslimsk tilknytning som utførte de handlingene. Derfor er det dessverre ikke en ny situasjon som har blitt avdekt i den norske pressa i den senere tid. Det er direkte skremmende å høre om lærere som ikke tør å stå opp mot disse groteske holdingene av frykt for represalier eller andre avstraffelser i miljøer som tyr til trusler og vold mot lærere og jødiske barn.

Arnulf Øverland sa følgende i diktet «Du må ikke sove»:

«Du må ikke tåle så inderlig vel, den urett som ikke rammer deg selv!»

Jeg kan ikke registrere at den rødgrønne regjeringen, med utdanningsministeren og barne- og likestillingsministeren i spissen har løftet én finger for å bekjempe eller motvirke det rasehatet og den antisemittismen som jødiske barn åpenbart opplever hver eneste dag i den norske skolen. Det vi har hørt mye om, er imidlertid SV-politikere som ønsker Israel-boikott og andre kritiske holdninger overfor den eneste demokratiske staten i Midt-Østen. Regjeringens navlebeskuende holdning til jødehat i Norge, sammen med det som mange oppfatter som stigmatisering og kritikk av jøder og Israel, har bidratt til at jødiske barn opplever trakassering og mobbing i skolehverdagen. Dette er helt uakseptabelt, og Fremskrittspartiet mener nå at Regjeringen må våkne opp og vise handlekraft.

Mitt spørsmål til statsråd Lysbakken blir da: Vil statsråden i samarbeid med utdanningsministeren sørge for at det iverksettes umiddelbare tiltak mot den stigmatisering, hets, historieforfalskning og mobbing som jødiske og norske barn er utsatt for hver eneste dag?


Les hele debatten