Muntlig spørsmål fra Dagfinn Høybråten (KrF) til nærings- og handelsministeren

Om å finne en løsning etter at Statkraft har gjort gjeldende hjemfall overfor Troms Kraft på fallrettighetene i Bardufossen, som innebærer at denne betydelige kilden til næringsutvikling i nord forblir på nordnorske hender

Datert: 17.03.2010
Besvart: 17.03.2010 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Dagfinn Høybråten (KrF)

Spørsmål

Dagfinn Høybråten (KrF): Jeg har et spørsmål til næringsministeren i hans egenskap som eier av Statkraft, så det er et spørsmål av stor prinsipiell betydning.

I 88 år har det regionale kraftselskapet som nå heter Troms Kraft leid fallrettighetene i Bardufossen. Dette har vært en kilde til en betydelig regional utbygging.

Man kan på mange måter si at Tromsø by er utviklet med basis i disse ressursene. I dag er Troms Kraft en av de aller største og viktigste aktørene i landsdelen når det gjelder næringsutvikling.

1. april utløper denne leieavtalen, og Statkraft her i Oslo har forlangt fossen tilbake, og har varslet en rettssak i den sammenheng. Dette er så vidt jeg vet, første gang i historien at staten, i dette tilfellet gjennom Statkraft, gjør gjeldende hjemfall overfor en offentlig eier. Det tror jeg aldri i historien har skjedd tidligere. Det er også oppsiktsvekkende at man ikke har vært villig til å gå inn i en dialog for å få til en løsning på dette.

Jeg vil derfor spørre om næringsministeren har tenkt å gå inn i denne saken, om han kan bidra til at partene finner sammen, slik at man unngår at offentlige aktører tørner sammen i en rettssak, og at man kan finne fram til en løsning som innebærer at denne betydelige kilden til næringsutvikling i nord forblir på nordnorske hender?


Les hele debatten