Spørretimespørsmål fra Bente Stein Mathisen (H) til justisministeren

Om å sikre at barn som kommer til Norge som asylsøkere ikke lider overlast, med bakgrunn i at 21 mindreårige asylsøkere forsvant sporløst fra transittmottaket på Hvalstad

Datert: 17.03.2010
Besvart på vegne av: Justisministeren
Besvart: 24.03.2010 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Bente Stein Mathisen (H)

Spørsmål

Bente Stein Mathisen (H): I Asker og Bærum Budstikke den 26. og 27. februar 2010 kunne en lese at 21 mindreårige asylsøkere forsvant sporløst fra transittmottaket på Hvalstad i 2009. Naboer og mottaksleder er bekymret for at disse barna kan være ofre for menneskehandel.

Hva vil statsråden og UDI gjøre for å sikre at barn som kommer til Norge som asylsøkere ikke lider overlast?


Les hele debatten