Spørretimespørsmål fra Torgeir Trældal (FrP) til landbruks- og matministeren

Om overskudd av egg i markedet, og hvorvidt statsråden kan garantere at man får tømt lageret uten å destruere egg

Datert: 24.03.2010
Besvart: 14.04.2010 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Torgeir Trældal (FrP)

Spørsmål

Torgeir Trældal (FrP): Statsråden har forandret satsen på omsetningsavgift for egg fra 1. april med bakgrunn i situasjonen i markedet. Det er prognosert med et overskudd av egg på 2 100 tonn i 2010, samtidig som det lå 700 tonn på lager ved inngangen til 2010.

Kan statsråden garantere at man får tømt lageret uten å destruere egg?


Les hele debatten