Spørretimespørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til forsvarsministeren

Om å bidra til at det snarest blir militærpoliti i Østerdal garnison i Hedmark, som er et sted med stor militær aktivitet

Datert: 24.03.2010
Besvart: 14.04.2010 av forsvarsminister Grete Faremo

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Militærpolitiet i Østerdal garnison i Hedmark er borte og det er uvisst når det kommer nytt.

Vil statsråden bidra til at det snarest blir militærpoliti på et sted som har så stor militær aktivitet?


Les hele debatten