Spørretimespørsmål fra Borghild Tenden (V) til samferdselsministeren

Om hvorvidt det er mulig å bruke mer penger på vedlikehold og fornyelse av jernbanenettet på Østlandet

Datert: 08.04.2010
Besvart: 14.04.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): Samferdselsministeren har sagt at det ikke er mulig å bruke mer penger på vedlikehold og fornyelse av jernbanen for å løse togkrisen på Østlandet. I Dagbladet 7. april går det fram at Jernbaneverket anbefaler at vedlikeholdet trappes opp, og at det finnes kapasitet til dette. Statsråden uttaler på sin side at det kan gå ut over investeringsrammene.

Kan statsråden bekrefte at det er mulig å bruke mer penger på vedlikehold og fornyelse av jernbanenettet på Østlandet?


Les hele debatten