Spørretimespørsmål fra Jan Tore Sanner (H) til helse- og omsorgsministeren

Om manglende forutsigbarhet for private rehabiliteringsinstitusjoner som Godthaab, og hva man vil gjøre for å unngå tilsvarende situasjoner som rammer pasienter og ansatte

Datert: 09.04.2010
Besvart: 21.04.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Jan Tore Sanner (H)

Spørsmål

Jan Tore Sanner (H): Jeg viser til svar på skriftlig spørsmål nr. 846 den 19. mars 2010 om manglende forutsigbarhet for private rehabiliteringsinstitusjoner som Godthaab. I svaret skriver statsråden: "Det er viktig at private leverandører av helsetjenester opplever størst mulig grad av forutsigbarhet og langsiktighet i relasjonen til det regionale helseforetaket." Likevel sitter statsråden stille og ser at det går måneder ut i det nye året uten at det inngås ny avtale.

Hva vil statsråden gjøre for å unngå tilsvarende situasjoner som rammer pasienter og ansatte?


Les hele debatten